Przejdź do treści

Popularność leasingu nieprzerwanie wzrasta

  • przez

Analizując statystyki , które dotyczą popularności leasingu wśród przedsiębiorców można prosto zauważyć, że znakomita większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny czy finansowy decyduje się na to pierwsze rozwiązanie. Generalnie nie ma się czemu dziwić ponieważ leasing operacyjny może być opcją przeznaczoną dla dużo szerszej grupy odbiorców, nastawionych na szybkie zyski w krótkim okresie. Leasing finansowy jest zaś przeznaczony dla stosunkowo wąskiej grupy odbiorców choć mimo tego również potrafi przynieść znaczne korzyści o ile tylko dany biznesmen dokona świadomego wyboru na podstawie dogłębnej analizy perspektyw jakie ta forma proponuje. Leasing finansowy charakteryzuje się przede wszystkim tym, iż w jego przypadku to właściciel firmy zyskuje sposobność osobistego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest również w kwestii między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również będzie fakt braku ograniczeń minimalnego czasu trwania danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny okres uzgodniony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego należy dodatkowo nadmienić o problemach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku trzeba zapłacić w całości łącznie z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi z pozoru nie lada wyzwanie ponieważ wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się taki sposób wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co za tym idzie: zyskują one możliwość do odliczenia tejże kwoty w wymiarze równym stawce na jaką obłożony jest przedmiot podpisywanej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy należy jeszcze pamiętać o jednej podstawowej kwestii dotyczącej przejęcia na własność wskazanego dobra zaraz po zakończeniu okresu jego dzierżawienia. Otóż w omawianym przykładzie przejęcie owo następuje automatycznie wraz ze wpłaceniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku przedsiębiorcy, dlatego też należy mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach prowadzonego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi przynieść korzyści jednak jedynie wówczas kiedy jego wybranie ma pełne odbicie w specyfice prowadzonej działalności. Doskonale sprawdza się on między innymi w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na urządzenia o tym charakterze. Dodatkowo dobre skutki w ramach zdecydowania się na leasing finansowy zaobserwują także większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest przyspieszona amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi konkretne korzyści. Należałoby jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w ten sam sposób dokonywać oceny czy też ostatecznego wyboru (z uwzględnieniem różnych dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych rodzajów leasingu powinien w stosunku do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej wyjść jak najlepiej.