Przejdź do treści

Pożyczki prywatne

  • przez
Pożyczki prywatne

Pożyczka prywatna jest pożyczką pozabankową, udzielaną osobiście przez osoby fizyczne. Jest to zbawienie dla ludzi, którzy nie mogą bądź nie chcą skorzystać z oferty ratalnej banku.

Wspomnianą chwilówkę osoba może wziąć wyłącznie u osoby prywatnej, po pokazaniu dowodu osobistego. W obecnych czasach na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw świadczących takiego typu usługi, na podstawie umów cywilno-prawnych bądź na podstawie weksla, stanowiącego rodzaj zabezpieczenia dla osoby udzielającej pożyczki. Starając się o pozabankową pożyczkę, nie trzeba okazywać żadnych zaświadczeń z zakładu pracy, jak również jakichkolwiek innych dodatkowych dokumentów.

Warto zwrócić uwagę, że roczne odsetki takiej pożyczki nie może wynosić więcej niż 25% w skali całego roku. Także, wszelkie firmy trudniące się udzielaniem prywatnych pożyczek nie pobierają żadnych dodatkowych opłat. Warunki tego typu umów bywają więc o wiele bardziej korzystne dla ludzi, niż w wypadku standardowych pożyczek udzielanych przez banki. Jeśli pożyczona kwota będzie równa, lub przewyższy sumę 500 złotych, powinniśmy taką umowę spisać na kartce, bowiem w przypadku pożyczek prywatnych nie ma zastosowania ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, każda pożyczka, której wartość stanowi ponad 500 zł, musi być potwierdzona umową na piśmie. Brak umowy na piśmie nie jest co prawda jednoznaczny z tym, iż pożyczka jest nieważna, lecz jednak może być utrudnieniem w trakcie wszystkich sporów sądowych. Pożyczek prywatnych nie otrzymamy również składając formularz za pomocą Internetu. Niezależnie od okoliczności, wymagane jest osobiste podpisanie umowy w obecności osoby udzielającej pożyczki.