Przejdź do treści

Leasing środków trwałych

  • przez

Statystyki dotyczące popularności wybranych form opłacania transakcji wśród właścicieli firm udowadniają, że coraz znaczniejszym zainteresowaniem na naszym rynku zaczyna się cieszyć leasing. Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju rozwiązanie takie było utożsamiane tylko i wyłącznie z leasingiem motoryzacyjnym – z pewnością najmocniej popularnym, a przy okazji również najbardziej rozpoznawalnym. Jednak co roku stale wzrasta świadomość ludzi względem rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować otóż oprócz leasingu motoryzacyjnego znacznie częściej spotykany jest leasing rzeczy dość oryginalnych, jak na przykład meble do biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do pewnego czasu mało kto zdawał sobie sprawę z opcji wynajęcia tak niewielkich z pozoru przedmiotów a mimo wszystko w rzeczywistości nic wszakże nie jest na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz powszechniejsze. W myśl zapisów Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się każda rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej precyzyjna definicja, natomiast zakres urządzeń do niej się nadających jest znacznie większy niż tych, których pod leasing podciągnąć nie można. Do rodzaju rzeczy nie mogących stać się przedmiotem leasingu można włączyć głównie wszelkiego typu dobra niematerialne takie jak energia (woda, prąd, gaz), pieniądze czy także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe do jakiejś rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Ponadto leasingować nie można również dóbr stanowiących integralną część przyrody; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również organizmy żywe w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy wyłączonych z leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których dystrybucja jest ściśle nadzorowana właściwymi przepisami przez rząd. Leasingiem nie można objąć także broni i jej części. Wszystkie te kwestie reguluje bardzo precyzyjnie Kodeks Cywilny.

Mając na uwadze charakter wszystkich wymienionych powyżej rzeczy gołym okiem można zauważyć, iż zbiór ograniczeń stanowi ułamek spośród całej gamy przedmiotów jakie z łatwością mogą stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jakiś podmiot udostępnia innemu całkowite prawo do korzystania z wybranej rzeczy na ustalony w dokumencie termin. Ogólnodostępność leasingu czy też pozytywne skutki jakie za sobą niesie (w dużym stopniu o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż alternatywa taka staje się coraz atrakcyjniejszym sposobem finansowania inwestycji  w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i potrzebujących jakiegoś wsparcia materialnego, jak również funkcjonujących już od dłuższego czasu i próbujących skutecznych metod na ograniczenie wkładu własnego. Zaletą leasingu jest szczególnie fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość wybranej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór urządzeń, które można wynająć sprawia, że leasing znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku wielkich korporacji chcących wynająć flotę samochodów czy specjalistyczny, niezwykle drogi sprzęt jak również w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy zechcą wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy komputer niezbędny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej archiwizacji dokumentów.